• +359 898 754 532
  • deskastankova@abv.bg
  • Търговище, България
BulgarianEnglishRussian

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Когато разглежда или използва настоящата Интернет страница, всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване, които се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на страницата „Newvoicesbg“;

2. Посещавайки интернет страниците на Newvoicesbg, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

3. Потребителят може да използва страницата Newvoicesbg единствено със законни цели и намерения. Използването на страницата в нарушение на българското или международно законодателство е забранено.

4. Интернет страницата Newvoicesbg е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Newvoicesbg, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него единствено за лични нетърговски цели. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на Newvoicesbg. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

5. Newvoicesbg”  е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Newvoicesbg и този интернет сайт.

6. Newvoicesbg може да съдържа линкове (връзки, препратки) към други Интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и ние не носим отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк. При изграждане от страна на Newvoicesbg на връзка към други сайтове в Интернет, които са притежание на трети страни потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт.

7. Newvoicesbg не поема гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

8. Newvoicesbg не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

9. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на отговорност на потребителя. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

10. Newvoicesbg си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Newvoicesbg се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но Newvoicesbg не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

11. Newvoicesbg не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на Интернет страницата или поради невъзможност за ползването й, включително, но не само, за директни, индиректни, инцидентни и последвали повреди, загуба на доходи, клиенти или време, прекратяване на договори и други.

12. При ползване на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, коментари или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страницата Newvoicesbg, потребителят се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

12.1. Да не използва страницата Newvoicesbg с противозаконни цели.
12.2. Да не използва страницата Newvoicesbg за свои търговски цели, без предварителното съгласие на Newvoicesbg.
12.3. Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/ или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на Newvoicesbg и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.
12.4. Да не уврежда по какъвто и да било начин страницата/услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата;
12.5. Да не възпрепятства ползването на страницата/услугата от друг потребител.

13. Newvoicesbg не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

14. Newvoicesbg не е отговорно за каквито и да било щети (преки или косвени) и/или загуби, причинени от използване и/или невъзможност за използване на настоящата страницата, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

15. За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.