• +359 898 754 532
 • deskastankova@abv.bg
 • Търговище, България
BulgarianEnglishRussian

Всеки е уникален сам по себе си и трябва да открие онова, което го отличава от другите!

Основните принципи и ценности, които ни ръководят са:

Вокалното обучение в Музикална школа “New voices” ще Ви изгради като артист-изпълнител. Ще Ви науча да: контролирате гласа си, да изберете правилният репертоар и да сте уникален изпълнител. Ще насоча виниманието Ви към: професионална обработка на гласа, да опознаете гласовия си апарат, ще контролирате силата на гласа си, музикалният слух и памет.

Умения, които ще изградите в учебния процес:

 • правилно и естествено звукоизвличане, дишане, правилна артикулация, работа с регистри,
  ясна дикция, мека звукова атака, ясна интонация и др.
 • изпълнение на песента с техниката на конкретния стил, език, национална култура и звукоизвличане;
 • дихателна техника, вокална техника, метро-ритмична техника, микрофонна техника, динамични нюанси;
 • сценично движение и актьорски умения;
 • основите на музикалната и вокална грамотност, основите на физиологията на гласовия апарат;
 • развитие на пластична изразителност;
 • развитие на чувство за ритъм и координация на движенията;

ЕТИКЕТ:

 • Тясно взаимодействие между родители, учители и ученици;
 • Желание, старание и самодисциплина във всичко, което правим;
 • Академична взискателност;
 • Любознателност, критично мислене и отговорност;
 • Честност и доверие в отношенията помежду ни;
 • Инициативност, креативност и издръжливост по пътя на личностното израстване;
 • Лоялност, подкрепа и насърчаване на ярката самоизява;
 • Толерантност и уважение към другите, независимо от различията им.