• +359 898 754 532
  • deskastankova@abv.bg
  • Търговище, България
BulgarianEnglishRussian

Класическият вокал служи като основа за правилно звукоизвличане. За най-добра настройка на гласа, за правилно дишане. Произведенията на древните италиански композитори (например Дж. Перголези, Г. Качини) са за предпочитане пред начинаещия певец. В по-късен етап се включват произведения на Г. Ф. Хендел, В. А. Моцарт, руските класици (Н. А. Римски – Корсаков, П. И. Чайковски).

При всеки ученик обучението е индивидуално. Една от задачите в урока е развитието на гласовият диапазон.  

Сред задачите, които трябва да бъдат изпълнени, са:

  • висока звукова позиция
  • пъргавина и стил
  • ясна дикция и др.

За да може слушателят да усети пластичността на мелодията, обучението по вокал има свои собствени тайни за това, разработени върху упражнения и вокализи!

  • “Устойчиви ноти” – за развиване на правилния тон на пеене.
  • “Gammas” – за подвижността на гласа.
  • Гласни (a e и o u) – плавен преход от една към друга (изпява се кръгло).