Защо е толкова важно да насърчим децата си да пеят ?"Музиката е най-подходящият инструмент за образование" / Платон /


Като родители, трябва да отделим време и да помислим по какъв начин можем да стимулираме музикалните умения у децата си.

1. Пеенето помага на децата ни да изразяват емоциите си по адекватен начин. Във време на заобикаляща ни емоционална сдържаност и студенина, те усвояват умението да изразят онова, което чувстват, с подходяща песен. Всеки може да сподели как жизнерадостно парче или пък балада задвижват настроенията ни и ни карат да се радваме или дори да плачем. Душата ни буквално "диша" чрез музиката;

2. Пеенето ще помогне на децата да развият важни качества като дисциплина, постоянство и дори физическите им способности. Развитието на фините мускули на гласните струни - тези два вълшебни инструмента, намиращи се в гърлото ни, отнемат немалко усилия и посвещение. Използването на подходящи упражнения, регулярните репетиции, инвестирането на време, се отразява т върху цялостното развитие на децата и способността им на самодисциплина. Едно малко дете, което пее "Тръгнал кос", развива добра мускулна координация и контрол върху цялото тяло. Различните видове ритми, биенето на барабани и т.н. стимулират цялостната физическа дейност и развитието както на фината, така и на цялостната мускулатура, насърчавайки скачането, танцуването и пляскането с ръце.

3. Музиката подготвя умовете на децата за по-нататъшно учене. Едно от последните проучвания на Калифорнийския университет доказа, че второкласници, които ходят на уроци по пеене, демострират с 27% по-високи академични резултати в сравнение с връстниците си, които не посещават подобни уроци. Колкото повече от музиката преживяват децата, толкова повече и функциите на техния мозък се развиват.

4. Чрез музиката децата много по-лесно могат да се свържат с приятели и да се научат на тимова работа. Чрез пеене в хор или заедно с други, децата могат да се убедят, че тяхното лично поведение засяга и поведението на цялата група. Те се научават да кооперират с другите и имат възможността да развиват по-близки взаимоотношения.

5. Пеенето е умение, което трае през целия живот. Нещо повече - то не изисква средства. Ти можеш да пееш навсякъде и когато си поискаш!

Прочетена 3074 пъти